Goed vakmanschap door veilig vakmanschap

Ludolf Prins
Arbocoördinator in de non-profitsector, hoger veiligheidskundige, arbeidshygienist en
technisch bedrijfskundige. Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van arbobeleid. Doorlopend op zoek naar nieuwe inzichten voor verbetering van arbobeleid. Beleid dat draagvlak heeft en effectief is. Beleid dat minder zwaar op systeemdenken leunt, maar wel met gevoel van eigenaarschap in de gehele organisatie.

Waarom dit initiatief
✓Jaarlijks overlijden zo'n 80 mensen door arbeidsongevallen en zo'n 4.500 mensen aan beroepsziekten. 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten komen er ieder jaar bij. Ter vergelijking; jaarlijks zijn er zo'n 600 dodelijke verkeersslachtoffers!
✓Goed arbobeleid verdient enige uitleg. De Arbowet biedt namelijk ruimte voor eigen interpretatie doordat het vooral doelvoorschriften geeft. Ik maak daarom een vertaalslag.
✓Controle is goed, vertrouwen is beter. Arbobeleid evolueert doordat het systeemdenken devalueert. Ga mee in mijn zoektocht naar arbobeleid dat werkt, met minimale bureaucratie en maximaal gewenst effect.