Goed vakmanschap door veilig vakmanschap

Ludolf Prins
Arbocoördinator in de non-profitsector, hoger veiligheidskundige, arbeidshygienist en
technisch bedrijfskundige. Ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van arbobeleid. Doorlopend op zoek naar nieuwe inzichten voor verbetering van arbobeleid. Beleid dat draagvlak heeft en effectief is. Beleid dat minder zwaar op systeemdenken leunt, maar wel met gevoel van eigenaarschap in de gehele organisatie.

Waarom dit initiatief
✓Jaarlijks krijgen zo'n 200.000 mensen een arbeidsongeval. Zo'n 60 mensen overlijden daardoor (dat zijn  1 - 2 doden per week!).
✓Daarnaast overlijden zo'n 4.100 mensen jaarlijks aan beroepsziekten, grotendeels door het werken met gevaarlijke stoffen. Er komen ieder jaar 17.000 nieuwe gevallen van beroepsziekten bij. Ter vergelijking; jaarlijks zijn er zo'n 600 dodelijke verkeersslachtoffers!
✓Goed arbobeleid verdient enige uitleg. De Arbowet biedt namelijk ruimte voor eigen interpretatie doordat het vooral doelvoorschriften geeft. Ik maak daarom een vertaalslag en deel graag mijn best practices. Laten we gaan voor minimale bureaucratie met maximaal effect.