Arbeidstijden
De wetgever heeft voorzien in werk- en rusttijden waar werkgevers zich tenminste aan moeten houden. Hoe dat ook alweer zit is in grote lijnen hier samengevat. Op deze website kun je een samenvatting downloaden in tabelvorm.


Arbowetgeving
Wil je zelf wel eens lezen wat er in de Arbowetgeving staat? Arbowetgeving bestaat uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Je kunt hier de wetgeving vinden.


Bedrijfsvoering
Er is een trend gaande van kanteling van bedrijfsvoering. Veel organisaties onderkennen dat er teveel procedures en regels zijn. Alhoewel ze soms noodzakelijk zijn voor een gestructureerd verloop (zeker bij kritische processen), stammen ze veelal uit een periode met veel laag (on)geschoold  personeel om een zekere outputkwaliteit te garanderen. Het maakt nu dat veiligheidsvoorschriften vaak niet bekend zijn, gewoonweg omdat het versiebeheer niet geborgd is of omdat men het door een veelvoud ervan het allemaal niet meer bij kan benen. Deze video  geeft de zienswijze van Prof. Dr. Mathieu Weggeman. Op zijn website vind je meer informatie.

Voor de liefhebbers van een arbomanagementsysteem met als basis de plan-do-check-act-cyclus (PDCA) zijn er (al enige tijd) nieuwe ontwikkelingen gaande. De opvolger van het wereldwijde OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) komt eraan. Het gaat ISO 45001 heten. Je kunt hier de laatste ontwikkelingen volgen.

Als vergelijkingsmateriaal zoekt om jezelf te positioneren of om je onderzoek te onderbouwen, heeft TNO een handige site om zelf data te verkennen. Je vindt er Factsheets en cijfers, maar ook diverse andere publicaties.


Melden arbeidsongevallen
Niet alle arbeidsongevallen hoef je te melden. Een meldingsplichtig arbeidsongeval is een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Wil je precies weten wanneer en hoe je een arbeidsongeval moet melden en wat de rol van I-SZW is? Het staat allemaal voor je op een rij gezet in een handige brochure.


RI&E-instrument
Wil je gebruik maken van een goedgekeurd RI&E-instrument? Steunpunt RIE biedt instrumenten die zijn opgesteld door branche-organisaties. Daardoor zijn de risico’s afgestemd op de branche.


Uitzendkrachten
Als uitzendkracht wordt je geconfronteerd met verschillende werkgevers met uiteenlopende visies op arbobeleid. Je hebt zelf een rol in het onderkennen van de veiligheidsrisico’s, maar ook de intercedent moet jou daarbij ondersteunen. Je kunt hier jouw kennis testen aan de hand van concrete voorbeelden. Het geeft ook tips voor intercedenten.


ZZP-ers
Ook als ZZP-er heb je te maken met de Arbowet. Op www.zzpveiligwerken.nl  kun je terug vinden waar je zoal rekening mee moet houden. Je kunt er je kennis testen, video’s bekijken en het bevat een handige checklist.