Arbopocket, Wegwijzer 2018, door Mr H. Koenders

 

Arbopocket, Wegwijzer 2018, door Mr H. Koenders

Iedere beginnende arbocoördinator, preventiemedewerker of manager die meer wil weten over arbeidsomstandigheden kan zijn hart ophalen met dit boekje. Het bevat alle basisbeginselen van goed arbobeleid.

Het bevat een uitgebreide toelichting op de Arbowet, een overzicht van de belangrijkste risico’s op de werkvloer, de elementen van een goed arbomanagementsysteem en de  belangrijkste stakeholder en hun rol ten opzichte van het arbobeleid.

Het leest bovendien prettig, het bevat aansprekende voorbeelden en verwijzingen naar relevante literatuur en websites. Naast de beleid en arbeidsomstandigheden komen ook aansprakelijkheid en ambities, doelen en taakstelling van I-SZW (arbeidsinspectie) aan bod. Eigenlijk biedt het een mooie vertaling van de Arbowet naar de dagelijkse praktijk.

Toch een note: Sinds 2015 worden de R-zinnen niet meer gevoerd voor gevaarlijke stoffen. Sinds 2010 voor zuivere stoffen, sinds 2015 voor mengsels. In de 2018-versie van deze arbopocket wordt echter nog verwezen naar de oude R-zinnen in het kader van CMR-stoffen (carcinogeen, reprotoxisch en mutageen).

Titel: Arbopocket, wegwijzer 2018
Auteur(s): Mr. H. Koenders
Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn
Jaar: Jaarlijkse uitgave
ISBN: 9789462155398

Door Ludolf Prins
Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?