Gedrag en veiligheid

Gedrag en veiligheid, door diverse auteurs

We kunnen prachtige managementsystemen implementeren, gereedschap van de laatste stand der techniek aanschaffen en medewerkers de beste en met zorg geselecteerde cursussen aanbieden. Toch wijkt de papieren werkelijkheid vaak af van hoe men in de praktijk werkt, wordt gereedschap niet of verkeerd gebruikt en werkt men niet zoals het volgens de procedures veilig zou zijn.

Wat is nou de invloed van gedrag op veiligheid? Kunnen we dit beïnvloeden en zo ja, hoe dan? Op deze en andere vragen geven diverse deskundigen in dit boek antwoorden. Antwoorden, omdat dergelijke vragen niet met een antwoord eenduidig te beantwoorden zijn. Het boek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK).

Diverse experts, zie de auteurs onderstaand, komen in dit boek aan het woord. De volgende onderwerpen komen aan de orde; brein, gedragsanalyse en het behaviorisme, beslissen en menselijke dwalingen, de invloed van persoonlijkheidskenmerken op gedrag, onbewust gedrag, de rol van leiderschap, cultuur en gedrag, het organiseren van veilig gedrag en gedragsinterventies.

Het boek is geschikt als leerboek voor veiligheidskundige opleidingen, maar zeer zeker ook voor de veiligheidsprofessionals die al enige tijd meelopen. Het geeft echt een mooie inkijk in zaken als waarom we doen wat we doen, wat de invloed van de omgeving is en hoe we gedrag ten goede kunnen (proberen te) beïnvloeden. De hoofdstukken zijn voorzien van een handige literatuurlijst voor degene meer verdieping willen. Ik heb het met veel plezier gelezen en ook nog wel wat nieuwe inzichten opgedaan..

Titel: Gedrag en veiligheid
Auteur(s): Drs. Maartje Bakhuys Roozeboom, Dr. Brigitte Blatter, Drs. Herman de Bruine, Prof. Dr. Jop Groeneweg, Dr. Frank Guldenmund, Dr. Frank Leon, Dr. Frank van Luijk, Dr. Marinus Rietdijk, Victor Roggeveen, Jan Treffers, Drs. Tamara Wolsak.
Uitgeverij: Vakmedianet, Alphen aan den Rijn
Jaar: 2018
ISBN: 9789462155718

Door Ludolf Prins
Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?