GOED WERKGEVERSCHAP

Naast bescherming van medewerkers, levert goed werkgeverschap ook een lager arbeidsgerelateerd ziekteverzuim, een positief bedrijfsimago en een verhoogde productiviteit op. Daar kan een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) positief aan bijdragen. Daarover in een volgende blog meer.

Als werkgever beoog je goed werkgeverschap. Je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van het personeel. Het Burger Wetboek (BW), art. 7:611 stelt dat werkgevers en werknemers verplicht zijn zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Bij goed werkgeverschap hoort ook het kennen en beperken van mogelijk arbeidsgerelateerde risico’s voor het personeel binnen de bedrijfsprocessen. Je hoeft niet te werken met gevaarlijke stoffen en machines om blootgesteld te worden aan arbeidsgerelateerde risico’s. Ook onderwerpen als beeldschermwerk, klimaatbeheersing, zwangerschap, het aanbieden van stageplekken en werkstress zijn voorbeelden van onderwerpen die  beoordeeld moeten worden om risico’s weg te nemen of te beheersen.

De overheid ziet ook het belang van goede arbeidsomstandigheden en heeft wetgeving opgezet om werknemers te beschermen en werkgevers op weg te helpen. De basis hiervan is dat ondernemers dienen te beschikken over een RI&E, vastgelegd in de Arbowet, art.5. De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, ziet toe op een goede naleving op basis van een meerjarig inspectieprogramma.

Volgens het BW, art.7:658, lid 2 is er sprake van omgekeerde bewijslast als het gaat om aansprakelijkheid voor schade aan werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden. De werkgever dient aan te tonen dat hij een inspanning geleverd heeft om risico’s voor zijn medewerkers tot een minimum te beperken. Dit vloeit voort uit lid 1 van hetzelfde artikel; de zorgplicht. De werkgever dient redelijkerwijs invulling te geven aan zijn zorgplicht. Een RI&E speelt hierin een belangrijke rol. Het is de basis van het arbobeleid. Verzekeraars kennen daarnaast steeds vaker een korting toe als men over een getoetste RI&E beschikt.

Als werkgever ben je niet alleen verantwoordelijk voor het eigen personeel, maar ook voor ingehuurd personeel (BW, art.7:658, lid 4). Het relevante deel van de RI&E dient naar het uitzendbureau gestuurd te worden. Het uitzendbureau zorgt er vervolgens voor dat het belandt bij de uitzendkracht (doorgeleidingsplicht, WAADI, art.11).

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *