VERTROUWEN IS GOED…

Controle is beter! Je maakt een veiligheidsrondgang door je bedrijf. Goedkeurend stel je vast dat de blusmiddelen, de nooddouche en oogspoelstation aanwezig zijn. Geheel in lijn met de risico’s uit de RI&E. Dus: ✔️ Toch?

Maar als je dichterbij komt blijkt de nooddouchekop en oogdouche wit uitgeslagen van de kalk. Niet echt wat je in je ogen wilt spoelen als het moment daar is. Aan het vuil eronder kun je ook zien dat het eigenlijk nooit getest wordt. Tot slot besluit je de oogdouche te testen. Functioneert het eigenlijk wel? Dan merk je dat de waterdruk te laag is om de vuil werende doppen daadwerkelijk omhoog te duwen. Hoe dat eruit ziet kun je zien op de foto bij dit artikel. Je moet er toch niet aan denken dat je dat zo aantreft wanneer je echt dringend je ogen wilt spoelen omdat ze bijna letterlijk in de fik staan! Eenmaal open geduwd komt het water niet eens op fatsoenlijke hoogte en sijpelt het er gewoonweg maar wat uit!

Dit is dus waarom het goed is om met regelmaat veiligheidsrondgangen te doen. Je kunt dit eenvoudig met de volgende 5 stappen opzetten:

  1. Breng je processen in kaart (moest je toch al voor je RI&E);
  2. Bepaal je scope en gebruik bij voorkeur een checklist. Een checklist met standaard onderwerpen die je wilt beoordelen helpt je om volledig te zijn, om focus te hebben en je kunt de scores van processen onderling vergelijken. Je kunt er bijschrijven wat je opviel. Een checklist kun je vervolgens archiveren zodat je nog eens terug kunt kijken, bijvoorbeeld ter voorbereiding bij toekomstige rondgangen;
  3. Leg verdeeld over een jaar vast wanneer je welk proces wilt beoordelen;
  4. Van de tekortkomingen geef je een korte terugkoppeling en je licht dat vervolgens mondeling toe aan de proceseigenaar en andere mensen voor wie dat belangrijk zou kunnen zijn. Het waarom het een bevinding is moet nadrukkelijk in de terugkoppeling terugkomen. De terugkoppeling kan per mail, maar je kunt er ook een formeler document van maken, afhankelijk van de organisatiecultuur;
  5. Kom er nog eens een keer op terug om te kijken wat ermee gedaan is. Dit kan in een volgende rondgang, maar ook wanneer je gewoon eens in de buurt bent.

Structurele bevindingen neem je ook op in de RI&E. Waak ervoor dat de rondgangen niet in de plaats van een audit komen. Een audit zie ik als een geschikt instrument om te controleren of het veiligheidssysteem naar behoren functioneert, terwijl de veiligheidsrondgangen je een beeld moeten geven van de mate van veiligheid in de dagelijkse praktijk. Ook voor audits maak je een jaarplanning. Zorg ervoor dat het een niet verward wordt met het ander. De focus is echt anders!

Terugkoppeling is erg belangrijk. Je kunt bevindingen namelijk heel goed als input voor je voorlichtingen gebruiken. Als tekortkomingen structureel en in verschillende processen voorkomen kun je dit opnemen in je jaarlijkse voorlichtingsprogramma. Hierdoor ontstaat er blijvende aandacht voor het onderwerp en gaan mensen het ook herkennen wanneer je niet zelf in de buurt bent. Immers, veiligheid is van de lijn!

De veiligheidsrondgangen stellen je ook in staat om vragen te stellen aan de werkvloer. Stel gerust eens controlevragen. Je vraagt dan bijvoorbeeld hoe men een carcinogene stof kan herkennen, of hoe men handelt bij een voorval. Waak ervoor dat je niet als een soort politieagent binnenkomt met opgeheven vingertje. Het doel is om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Dat bereik je niet wanneer je ze in de hoek zet. Zoek verbinding en help ze op weg. Dit doe je door erachter te komen wat ze zelf niet scherp hebben en daar op in te gaan. Neem ze ook eens mee met een rondgang en leer ze door jouw veiligheidsbril te kijken naar hun eigen werkplek.

Of je de veiligheidsrondgangen aankondigt is aan jou. Ik gebruik zelf een mix van een jaarlijks vastgestelde planning voor de rondgangen in combinatie met onaangekondigde bezoeken. Niet zozeer om ze te verrassen (dat kan aanvoelen als overvallen, wat ergens toch niet goed voelt), maar vaak omdat ik een brandende vraag heb of gewoon vind dat ik ergens lang niet geweest ben. Daarbij is het de toon die de muziek maakt.

Heb en geef vertrouwen, want vertrouwen blijft goed ?

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *