RI&E
De video Uitleg over de RI&E van Steunpunt RI&E geeft kort en krachtig weer wat een RI&E is.


Environmental, Health and Safety database

Een handige website waar veel voorlichtingsmateriaal gedeeld is. Het varieert van presentaties, geordend naar onderwerp, tot  case studies gesorteerd op jaartal.


Videomateriaal
De Duitse Mediathek für Arbeidsschutz und Gesundheidsförderung heeft veel videomateriaal met uiteenlopende onderwerpen.

Het Napo Consortium heeft ook diverse voorlichtingsfilms te beschikking gesteld om het veiligheidsbewustzijn binnen de EU te verhogen.