Binnenklimaat
Als je wilt weten hoe het met de behaaglijkheid van het binnenklimaat gesteld staat, kun je deze tool raadplegen. Vul aan de linkerkant de zes parameters in. De stralingstemperatuur (Mean Radiant Temperatuur) is lastig vast te stellen bij oude panden of sterke koude- / hittebronnen. Hanteer als stralingstemperatuur bij een nieuw pand daarom de ruimtelijke temperatuur. Een Predicted Mean Vote (PMV) tussen -0.5 en 0.5 wordt als behaaglijk beschouwd.

Ben je op zoek naar een vlot enquêteformulier om snel een beeld te krijgen omtrent de klachten, dan biedt BBA Binnenmilieu een zogenaamd ABCD-tool voor kantoor- en schoolgebouwen.


Biologische agentia
Werk je veel met dieren of heb je ze, dan ben je wellicht ook geïnteresseerd in welke zoönosen (ziektes van dier op mens) voor jou van toepassing zijn en mogelijk een risico vormen. Daar kun je de juiste beheersmaatregelen op afstemmen. Het RIVM zet het voor je op een rij.

Het Landelijk Coördinatie Infectieziekten (LCI) ontwikkelt, onderhoudt en implementeert richtlijnen en draaiboeken voor infectieziekten. Het geeft uitgebreide informatie Op de website van het RIVM zijn de publicaties te raadplegen.

Het Kennisinformatiesysteem InfectieZiekten bij de Arbeid (KIZA ) geeft op haar website specifieke informatie over infectieziekten in relatie tot werk en werkomstandigheden. Daarmee verschilt het van de website van het RIVM en LCI.


Buitenwerk
Als jij of je werknemers veel buiten werken is het goed om te weten hoe sterk de zon is en of het tekenseizoen al begonnen is. Je kunt dan namelijk doeltreffende maatregelen treffen (overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie). Denk aan verschoven werktijden of geschikte kleding, het uitdelen van tekenpennen (er zijn ook handige pasjes), maar ook aan voorlichting over omgang met tekenbeten.


Diverse onderwerpen
Het Arbokennisnet heeft diverse kennisdossiers ontsloten en overzichtelijk gebundeld per onderwerp. Er zijn zelfs samenvattingen van de dossiers bijgevoegd, zodat je snel in kunt schatten of het bruikbaar voor je is.


Een gezonde en veilige werkplek

Wil je snel weten hoe gezond en veilig je werkplek is? Doe dan de zelfinspectie! De video Uitleg over de website zelfinspectie.nl geeft uitleg over de tool.


Ergonomie en fysieke belasting
Of je nou een risicobeoordeling uitvoert voor een productie- of kantooromgeving, voor beide gevallen neem je ook ergonomie en fysieke belasting mee in je beoordeling. Op de Belgische ergonomiesite staan diverse tools om een onderbouwde beoordeling te kunnen uitvoeren. Het staat vol met praktische informatie van de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals; zitten, liggen, handgereedschap, diverse afmetingen, enz. Voor de beoordeling van handmatig werk vind ik de KIM-tool erg bruikbaar, omdat er diverse risicofactoren in worden meegenomen.

TNO heeft een drietal handige tools  ontwikkeld om fysieke belasting te beoordelen. Daarnaast hanteert I-SZW ook een checklist onder de noemer Basisinspectiemodule Fysieke Belasting. Men heeft dit nog weer verder onderverdeeld in Duwen en trekken, Hand-arm-taken, Tillen, Werkhouding en Werkplaatsinrichting.


Gevaarlijke stoffen
Werk je met gevaarlijke stoffen en wil je blootstelling kwantitatief beoordelen? De webapplicatie Stoffenmanager kun je daarvoor als methodiek gebruiken. I-SZW accepteert deze methodiek als geschikt middel.

Wil je meer weten over grenswaarden? Raadpleeg dan de SER-databank. Op deze website kun je op stofnaam of CAS-nummer per stof opzoeken wat de huidige wettelijke grenswaarde is. Meer over de totstandkoming van grenswaarden vind je hier.

Als je wilt weten welke stoffen als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch (CMR) stoffen bekend staan, is er een SZW-lijst per categorie beschikbaar. De vernieuwde lijst wordt periodiek in de Staatscourant bekend gesteld.

Als je met gevaarlijke stoffen werkt, wil je dat natuurlijk ook veilig opslaan. De Handreiking PGS-15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, geeft als onderdeel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen nuttige in formatie over hoe je dat kunt doen. Overigens is het onderdeel van een hele reeks publicaties die mogelijk ook relevant voor je zijn. Het is een uitgave van de Nederlandse Normalisatie Instituut.

Je hebt wellicht een en ander gehoord over Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals (REACH). Zeker als je met gevaarlijke stoffen werkt. Voor een nadere uitleg heeft I-SZW een Handreiking REACH en Arbo opgesteld. Het geeft je een beeld van wat de invoering betekent voor je Arbobeleid.

Voor de arbeidshygiënisten onder ons zijn dit enkele handige links op een rij:
1- Beroepsverenigingen
NVVA-site Site van de NL arbeidshygienische beroepsvereniging NL
BSOH Site van de Belgische arbeidshygienische beroepsvereniging

2- Tools, links en databases
Patchwork 2.0 Bevat stappenplan met links over beoordelen blootstelling gevaarlijke stoffen
Ceasar Consult Wijst de weg naar tools en geeft nuttige links voor beoordeling meetgegevens en veel meer
Zoeksysteem RIVM Je kunt zoeken op stofnaam,  CAS-nummer of UN -nummer.
NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards Nuttig om achtergrondinformatie mbt stoffen op te zoeken
NIST Chemistry WebBook Database voor chemische stoffen van het National Institute of Standards and Technology (US)
ChemID, a TOXNET database Een stoffen database van de US National Library of Medicine (National Institutes of Health)
GESTIS Substance database Een database met stoffeninformatie van de German Social Accident Insurance

3- Literatuur en publicaties
Industox Bevat een aantal interessante publicaties mbt gevaarlijke stoffen
Arbokennisnet Bevat kennisdossiers gesorteerd op onderwerp
Student manual, measurements of hazardous substances Ondanks enigzins gedateerd (2009) bevat het enige uitleg over uitvoeren metingen
PUBMED Bevat medische literatuur, varierend van artikels tot boeken, door het US National Library of Medicine (National Institutes of Health)
TNO Repository search Bevat literatuur dat op trefwoord gezocht kan worden


Licht
Op iedere werkplek speelt licht en verlichting een rol. Lichtsterkte, luminantie, kleurtemperatuur, kleurweergave, gelijkmatige verdeling, enz. zijn daarin allemaal factoren. Download hier gratis DIALux, ontwerpsoftware voor een lichtplan van DIAL. Inclusief handige tutorials! Je kunt zelfs binnen- en buitenbeoordelingen uitvoeren.


Machinerichtlijn
Naast de Richtlijn Arbeidsmiddelen (hoofdstuk 7 van het Arbobesluit) geldt binnen Europa de Machinerichtlijn. Lees hier wat dat inhoudt. Meer informatie over het keuren van arbeidsmiddelen vind je hier.


PBM’s
Vraag jij je ook altijd af wat het verschil is tussen de diverse veiligheidshandschoenen? Hier vind je een uitleg over de verschillen. Deze werkschoenen informatieblog laat zien welke type werkschoenen er zijn.

Een uitgebreide toelichting over verschillende soorten adembescherming heb ik hier gevonden. Deze site geeft naast de basic informatie zoals kleurcoderingen ook heel duidelijk de voor en nadelen weer.

Trouwens, zoek je een mooie roze helm of overall of beschermende kinderkleding? Dan vind je op deze website enige inspiratie 🙂


Straling
Als je meer wilt weten over ioniserende straling kun je animaties, video’s en achtergrondinformatie vinden op de site van de TU Delft.

Overal om ons heen worden we blootgesteld aan kunstmatige optische straling. Denk aan verlichting, beeldschermen, laserpointers, enz. Ook bijvoorbeeld LED-verlichting valt hieronder. Voor wie meer wil weten over optische straling of geïnteresseerd is in de rol van werkgevers hierin heeft TNO het Dossier kunstmatige optische straling  ter beschikking gesteld. Ook SZW heeft een handreiking opgesteld.


Zwangerschap
Het werk kan risico’s voor zwangerschap met zich meebrengen. Het RIVM heeft een webpagina die zowel voor mannen als vrouwen relevant is. Het gaat in op diverse onderwerpen en bevat veel links naar informatiebladen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met medicijnen tegen kanker bij een kinderwens, zwangerschap of borstvoeding.