FYSIEKE BELASTING

In voorgaande blogs ben ik ingegaan op lawaai- en trillingsbelasting. Dit naar aanleiding van werkzaamheden door groenbeheerders die met diverse arbeidsmiddelen in mijn directe omgeving noeste arbeid verrichten. Dit alles in het kader van verjongingssnoei. In deze blog ga ik in op fysieke belasting. Een onderwerp dat in iedere RI&E aan bod komt, in welke branche je je ook bevindt. Het is alweer de 3e blog in de serie van 5.

38% van verzuimdagen is gerelateerd aan het bewegingsapparaat volgens TNO. 30% is te wijten aan fysiek belastend werk. Het uitvoeren van werkzaamheden gaat hand in hand met fysieke belasting. Bij de term fysieke belasting denken we vooral aan zwaar tillen en dragen (max 23 kg) zonder hulpmiddelen en rugletsel. Tijdens zwangerschap en de lactatieperiode gelden er overigens aanvullende eisen (Arbobesluit, art. 5.13a).  Zo mag men bijvoorbeeld niet meer dan 10 kg tijdens de zwangerschap en tot 3 maanden na de bevalling tillen. Aanvullende eisen gelden er vanaf de 20e en 30e week van de zwangerschap. In een volgende blog over specifiek zwangerschap later meer.

Fysieke belasting is een breed begrip
Denk ook aan repeterende werkzaamheden, duwen en trekken, werkhouding en trillingsbelasting. Ik moet vaak denken aan stratenmakers die op hun knieën liggen om stenen op een rij te leggen of aan metselaars die gedurende een langere periode rij op rij stapelen. De stenen op zich wegen naar mijn schatting niet meer dan 500 gram. Maar gedurende een langere periode ga je dat echt wel voelen. Als ik dan bedenk dat we steeds langer door moeten werken en dat niet iedereen door kan groeien tot leidinggevende, omdat we anders 5 leidinggevenden per werknemer hebben…:-/

Maar denk ook aan beeldschermwerk. Dus langdurig in dezelfde houding zitten. Klachten arm, nek en schouders (KANS, het vroegere RSI (Repetitive Strain Injury)) zijn veel voorkomende klachten. Maar liefst 37% van werknemers lijden volgens TNO aan KANS! Vaak kan een ander type muis al uitkomst bieden. Een ergonoom kan dit door het meten van spierspanning vaststellen.

Het ergonomisch beginsel
Het Arbobesluit stelt dat tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden, werkplekken moeten worden ingericht volgens de ergonomische beginselen. Hier komt ondermeer de verplichting vandaan om te voorzien in meubilair dat in hoogte verstelbaar is. Ergonomische beginselen beginnen eigenlijk al in de ontwerpfase. Je kunt je voorstellen dat wanneer een werknemer zich moet verplaatsen tussen verschillende locaties, dat wordt geprobeerd om die locatie logisch ten opzichte van elkaar te plaatsen. Bijvoorbeeld dicht bij elkaar. Je kunt ook beredeneren dat je mensen juist in beweging wilt laten komen. Dit kan bijvoorbeeld door de koffie en printer op de gang te plaatsen, zodat mensen wel in beweging moeten komen.

Wat kun je zelf doen om belasting te verkleinen?
Bij zwaar werk spreekt het voor zich om beheersmaatregelen te treffen. Dit doen we conform de arbeidshygiënische strategie. Dus in eerste instantie het werk zo organiseren dat het niet nodig is. Sommige taken hoeven niet door mensen te worden uitgevoerd. Er zijn nu bijvoorbeeld machines die de stenen keurig op een rij leggen voor de stratenmaker. Als dat niet lukt zetten we hijs- en hefmiddelen in, lopende banden, kleinere verpakkingen, enz. Daarnaast kunnen we de belastingsduur wellicht verlagen door bijvoorbeeld afstanden te verkleinen of het werk over meerdere personen te verdelen.

✓ Vwb beeldschermwerk. Gouden regels voor het instellen van je tafel, stoel en beeldschermhoogte bestaan eigenlijk niet. De gemiddelde mens bestaat namelijk ook niet. Er zijn wel allerlei richtlijnen als hulpmiddel die je zeker kunt gebruiken, maar het moet in eerste instantie gewoon goed aanvoelen. Probeer beweging in het werk in te bouwen. Wissel beeldschermwerk regelmatig af door na elke 2 uur even iets anders te gaan doen of door een pauze in te lassen.

✓ Een leefstijl met voldoende ontspanning en minimaal een half uur per dag (matig) intensieve beweging zoals lopen, fietsen of sporten draagt ook positief bij aan een fit gestel.

Met de handige checklist op www.fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl van TNO kun je zelf snel en zonder benodigde voorkennis een quickscan maken om te zien hoe jouw werkplek er voor staat.

In de volgende blog meer over biologische agentia.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *