STRATEGISCH HIËRARCHISCH

De arbeidshygiënische strategie (AH-strategie). Ik heb er de laatste tijd zoveel over gehoord dat ik er maar eens een blog aan wijd. De meest geniale uitleggen van deze term heb ik voorbij horen komen. Handen wassen heeft er in ieder geval weinig mee te maken, tenzij het onderdeel is van de strategie en je strategisch hygiënisch wilt zijn ;-). Dat zou trouwens zomaar eens kunnen tijdens een griepepidemie!

Het is niets anders dan een plan van aanpak om arbeid gerelateerde risico’s te tackelen met behulp van een stappenplan waar een zekere hiërarchie in zit (Arbowet, art 3). Het ziet er als volgt uit:
✓ Bronmaatregelen;
✓ Collectieve maatregel (ook wel technische beheersmaatregel genoemd);
✓ Individuele maatregelen (ook wel organisatorische beheersmaatregel genoemd);
✓ Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Laat ik het schetsen aan de hand van spelende kinderen J. Stel je hebt, net als ik, twee kinderen. Twee meisjes zelfs. Op je vrije dag krijgen ze onderling onenigheid. Al snel zet één van de twee een keel op en uiteraard volgt de tweede binnen afzienbare tijd. En er is geen mama in de buurt! Het eerste wat je jezelf nu afvraagt is hoe je jezelf gaat beschermen tegen dit ongekende lawaai. In alle consternatie is het eerste waar je aan denkt natuurlijk de AH-strategie en je overweegt dus je opties:

  1. Bronmaatregel: Verwijder de bron. Zet ze op straat en sluit de deur (of koop ze om met een snoepje). Mama gaat deze optie niet goedkeuren en zal mogelijk zelf een lawaaibron gaan vormen waardoor er dus een nieuw risico ontstaat.
  2. Technische maatregel: Plaats een geluidsscherm rondom de kinderen. Maar ja, waar haal je die zo snel vandaan?
  3. Organisatorische maatregel: Scheid de kinderen in tijd of ruimte zodat ze niet met elkaar in aanraking komen en dus geen ruzie kunnen maken. Dit wordt lastig omdat je dan jezelf ook op moet splitsen, omdat kleine rakkers geen seconde alleen kunnen zijn.
  4. Blijft over persoonlijke beschermingsmiddelen; good old fashion oorkappen dus…

Als een goed gesprek, afspraken of afleiden helpt zijn dat ook vormen van organisatorische beheersmaatregelen. Dan zou ik daarvoor gaan, want persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bedoeld als een tijdelijk middel dat alleen toegepast mag worden als de andere maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Je moet eerst de mogelijkheden voor een maatregel van een hoger niveau onderzoeken, voordat je een maatregel van een lager niveau toepast. Zodra dit wel kan (periodiek herzien dus) dient alsnog een hiërarchisch hogere maatregel toegepast te worden.

Voor wat betreft de technische haalbaarheid geldt dat de maatregel gewoon op de markt verkrijgbaar moet zijn. Meer algemeen geldt ook dat de kosten van maatregelen in verhouding moeten staan tot het effect. Economische redenen mogen echter niet aangedragen worden om maatregelen voor carcinogene en biologische stoffen niet toe te passen.

Een procedure zou ik in bovenstaand voorbeeld niet snel aanbevelen, omdat je die in stand moet handen en voorlichting evengoed zijn doel kan treffen. Bovendien ligt het niet in de lijn der verwachting dat kinderen dat gaan lezen. Dat laatste geldt overigens ook voor de meeste volwassenen in het bedrijfsleven…

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *