RISICO LOPEN

Stel je hebt drie arbeidsrisico’s die even hoog in prioriteit scoren. Je wilt ze graag wegnemen of beheersen, maar je moet vanwege beperkte capaciteit kiezen voor welke je als eerste te lijf gaat. De risico’s waartussen je moet kiezen zijn; een hoge mate van werkstress, het keuringsregime van arbeidsmiddelen dat niet geborgd is omdat keuringsdatums vaak overschreden worden en tot slot ben je niet in control omtrent het werken met gevaarlijke stoffen. We hebben al gezien dat ze even hoog scoren. Wat geef jij voorrang?

We zijn van nature geneigd ervoor te kiezen om harde, korte termijn risico’s als eerste weg te nemen. Met hard bedoel ik de fysieke risico’s zoals bekneld raken of valgevaar, niet iets ongrijpbaars dat wellicht ooit op de lange termijn z’n uitwerking heeft. Onveilige, slecht functionerende arbeidsmiddelen spreken tot de verbeelding. Werkstress vaak wat minder. Immers, we hebben allemaal wel eens stress, toch? Een goede vakantie doet wonderen! Gevaarlijke stoffen vinden we wel belangrijk. Maar als we even snel een klus moeten klaren, blijkt dat veel mensen het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel af laten hangen van hoelang een klus duurt. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de mate van de aanwezigheid van een veiligheidscultuur.

Welke risico’s accepteer je wel en welke niet? Sommige risico’s kun je gewoon accepteren. Zeker als je score laag uitvalt kun je er voor kiezen om het risico gewoonweg te accepteren. Het is dan wel zaak dat je in je RI&E beargumenteert waarom je het accepteert. En je kunt natuurlijk geen risico’s accepteren die laag scoren, maar wettelijk gezien aangepakt moeten worden. Een kolomboormachine zonder afscherming die je slechts eenmaal per jaar gebruikt zal een lage risicoscore hebben. Gewoonweg omdat de blootstellingsfrequentie laag is. Dat zou betekenen dat je het risico zou kunnen accepteren. Maar in de Richtlijn Arbeidsmiddelen (dat opgenomen is in het Arbobesluit, hoofdstuk 7) staat dat bewegende delen van machines afgeschermd moeten zijn. Dit staat geheel los van hoe vaak je een machine gebruikt. Weging kan dus onbedoeld een risico te klein maken. Dat is ook de reden waarom er aanvullende eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld chemiebedrijven. De kans dat het fout gaat is klein, maar als het fout gaat… Denk aan Chemie-Pack, Moerdijk.

Welke keus ik in dit geval zou maken? Ik zou beginnen met gevaarlijke stoffen vanwege de kans op onherstelbare schade. Vervolgens pak ik werkstress aan. Werkstress is namelijk de grootste oorzaak van (langdurige) uitval. Het keuringsregime van arbeidsmiddelen is natuurlijk ook wel belangrijk, maar het is niet zo dat arbeidsmiddelen onmiddellijk onveilig worden wanneer de keuringsdatum verloopt. Het Arbobesluit zegt ons dat we arbeidsmiddelen zo vaak moeten keuren als nodig is om veilig gebruik te waarborgen. Vaak nemen we een standaard termijn, zoals een jaar.

Het gaat om de argumentatie voor jouw specifieke situatie. Ook de doelgroep kan een rol spelen, omdat bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid van belang kan zijn. Waar zou jij in dit geval als eerste beginnen?

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *