ZAKELIJKE WENSEN, WETTELIJKE EISEN

In 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. Het valt niet mee om track te houden op alle wijzigingen in wet- en regelgeving. Toch heb je dat inzicht wel nodig om compliant te zijn. Wetgeving vinden we vaak maar lastig. Het roept het gevoel op dat onze bedrijfsvoering beperkt, niet aansluit bij onze zakelijke wensen. De Arbowet heeft zijn oorsprong in Europese wetgeving. Alles wat we er vervolgens zelf nog aan toevoegen noemen we de nationale kop. En wat blijkt? Nederland behoort tot de landen die er het minst zelf aan toegevoegd hebben!

Wetgeving wil zeker niet zeggen dat er niks meer kan. Wel dat er spelregels zijn, maar die gelden ook voor je concurrent waardoor het speelveld gelijk is. Sterker nog: je kunt je positief onderscheiden door goed werkgeverschap te bedrijven. Door je te conformeren aan wetgeving. De overheid heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie en moet het voorleven. De Arbowet is een kaderwet. Het bevat vooral doelvoorschriften. Je hebt dus ruimte om naleving van wet- en regelgeving zodanig in te kleden dat het zo goed mogelijk aansluit bij je zakelijke wensen. Aansluiting bij je core business dus.

Je zult aan risicomanagement moeten doen om je voortzetting zeker te stellen. Gary Cohn (een investment banker) beschreef dat eens als volgt:

“IF YOU DON’T INVEST IN RISK MANAGEMENT, IT DOESN’T MATTER WHAT BUSINESS YOU’RE IN: IT’S A RISKY BUSINESS.”

Arbowetgeving is niets anders dan een set werkafspraken. Het regelt een basisniveau van veiligheid bij wet, waarbij bescherming van de werknemer wordt beoogd. Dat werkt mits zowel werkgever als werknemer zich aan de wet houden natuurlijk. Niet compliant zijn aan wetgeving kan zomaar bedrijfsrisico’s met zich meebrengen op onder andere de volgende aspecten:

Hogere veiligheidsrisico’s

Wetgeving komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Vaak volgt het op ongevallen. Vaak met ernstige of dodelijke afloop. Het doel is herhaling te voorkomen. Daarmee voorkomen we een hoop menselijk leed.

 Imagoschade

Ik onderscheid interne en externe imago. Interne imago gaat over vertrouwen. Personeel moet ervan op aan kunnen dat je er alles aan doet om hen te beschermen tegen negatieve effecten van de bedrijfsactiviteiten op hun gezondheid. Goed werkgeverschap dus.

Dan is er nog de externe imago. Wanneer er mensen ziek worden of er ongevallen plaats vinden waarbij non-compliance een achterliggende oorzaak blijkt, wordt daar niet gemakkelijk overheen gestapt. Zie de recente media over bijvoorbeeld blootstelling van medewerkers of omwonenden aan gevaarlijke bedrijfsstoffen. Imagoschade kan klanten kosten vanwege de associatie die er met jouw bedrijfsactiviteiten ontstaat, maar het maakt je ook tot een minder aantrekkelijke werkgever.

Financiële schade

Mogelijk komt I-SZW of IL&T handhaven. De pakkans is overigens erg klein, waardoor dit niet veel indruk zal maken als argument. Dit zou ook geen drijfveer moeten zijn natuurlijk. Bij non-compliance kan handhaving echter aanzienlijke boetes opleveren. Of; er gebeurt daadwerkelijk iets waardoor je mensen schadeloos moet stellen. Claims ter compensatie. Nu kan een bedrijfsstof nog onschadelijk zijn, maar dat kan over een aantal jaren door voortschrijdend inzicht zomaar veranderen. Blijf dus bij. Laat zien dat je er alles aan doet om je mensen te beschermen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor onderwerpen als geluid en trillingen.

Normen zijn hulpmiddelen om aan wetgeving te voldoen, om compliant te zijn. Ze bieden handvaten. Normen zijn geen wetgeving, tenzij een wet ernaar verwijst. Maar als je aan de norm voldoet, dan voldoe je ook aan de achterliggende wetgeving. Voorbeelden zijn NEN3140 voor laagspanning en PGS15 voor opslag van gevaarlijke stoffen.

Breng je zakelijke wensen in overeenstemming met de wettelijke eisen. Maar pas op; wetgeving is soms duaal. Aan de ene kant mag je een weging aan risico’s toekennen, risico’s kwantificeren. Aan de andere kant ook niet. Zo is afscherming van bewegende delen van machines verplicht. Terwijl je een lage risicoscore toe zou kunnen kennen wanneer je de machine slechts eenmaal per jaar gebruikt.

Kom je er niet uit?  Een beoordeling door een arboprofessional kan helpen richting te geven. Schakel een hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- & organisatiedeskundige in. Een goede arboprofessional verbindt zakelijke wensen met de wettelijk eisen.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *