RENNEN

Je mensen ‘rennen’ voor je en ze vinden het nog leuk ook! Niet letterlijk rennen natuurlijk, maar is dit fictie? Ga eens voor jezelf na. Wanneer zou jij rennen voor je werk? Wat is goed werkgeverschap? Wanneer ben jij bereid een stap harder te lopen?

Arbo heeft soms de reputatie belemmerend van kernactiviteiten te zijn. En dat is jammer, want niemand vertelt je dat je de productiviteit en daarmee je output ook een boost kan geven! Iemand die goed in z’n vel zit presteert beter. Open deur; als je medewerkers meer rendement leveren, bereik je meer met dezelfde hoeveelheid mensen. Klinkt aantrekkelijk toch? Volgens de typische Human Resource Management-filosofie (HRM) leveren beter geschoolde en bekwame medewerkers een hogere productiviteit. Maar er bestaat ook nog zoiets als werkvreugde. En goed werkgeverschap, je veilig en beschermd voelen.

Maslow
Onderstaande afbeelding van de piramide van Maslow bevestigt dat nog maar eens. Veiligheid blijkt tamelijk essentieel.

Maslow piramide
Figuur 1   Pyramide van Maslow

Direct na de lichamelijke behoeften volgen veiligheid en zekerheid. Waarom zou dat op het werk anders zijn? Als een werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt dat gezien door zijn werknemers.

Mensen willen zich geen zorgen maken over hun gezondheid, maar hun energie ongeremd kunnen steken in de werkzaamheden, creativiteit of wat het ook maar is wat waarde creëert aan de bedrijfsactiviteiten. Uitzonderingen daargelaten willen de meeste mensen eer uit hun werk halen. Zo goed mogelijk faciliteren dus. En dat gaat verder dan het ter beschikking stellen van een bedrijfskantine en wat PBM’s. De mogelijkheid tot ontplooiing, maar ook een zekere mate van autonomie, contact met collega’s en een goede interne communicatie wordt belangrijk gevonden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Organisaties kunnen er niet meer omheen dat ondernemen meer is een product of dienst op de markt te zetten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een belangrijk concurrentievoordeel zijn. Klanten vinden een positief imago steeds belangrijker als selectiecriteria en dat gaat verder dan het milieu. Een positief imago als werkgever helpt je ook om aantrekkelijk personeel te vinden, die een goede bijdrage aan je bedrijfsresultaten leveren.

Wet & regelgeving
Een zekere basisveiligheid wordt afgedwongen door Arbowetgeving. Persoonlijk vind ik dat slechts voldoen aan wet & regelgeving niet echt van ambitie en betrokkenheid getuigd. Vaak is dit toch een grote drive voor werkgevers. Het helpt je wel om een goed basis neer te zetten. Een RI&E is hier een goed voorbeeld van.

Verzuim
Arbeidsgerelateerd verzuim zal om precies te zijn dalen of niet stijgen. De kans op een burnout zal kleiner zijn wanneer de balans tussen satisfiers en dissatisfiers doorslaat naar de kant van satisfiers. Wie wil er nou niet met plezier naar het werk. Werknemers die er zin in hebben zullen dit trouwens ook uitdragen en een ambassadeur worden. Dit draagt bij aan een positief imago van goed werkgeverschap. Gratis publiciteit!

De voordelen van goed arbobeleid nog even voor je op een rij:
Verhoogde productiviteit;
Onderscheidend vermogen tov concurrentie;
Positief imago mbt klanten;
Voldoen aan W&R (minder doorslaggevend vind ik…maar is wel een prettige bijkomstigheid);
Minder arbeidsgerelateerd verzuim.

Dus je ziet; goed werkgeverschap door veilig werkgeverschap gaat verder en helpt je verder.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *