DME

Soms verlang ik terug naar de periode dat roken nog niet kankerverwekkend (bevonden) was… Ik zie mezelf de talloze keren heerlijk in het zonnetje van mijn ‘welverdiende’ rookpauze genieten. Onzin natuurlijk, want dat is een achteraf geromantiseerd beeld. In werkelijkheid smaakte me alleen de eerste sigaret van de dag, de rest stak ik uit gewoonte min of meer dwangmatig op. Er zijn nog steeds mensen die als een schoorsteen roken. Over schoorsteen gesproken. Nog veel meer mensen worden dagelijks aan dieselmotorenemissie blootgesteld.

Binnen afzienbare tijd komt er een grenswaarde voor DME. DME staat in Nederland namelijk op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Als werkgever heb je dan de taak om de blootstelling weg te nemen en waar dat niet kan zo laag mogelijk te maken. Als auto of transportbedrijf kun je dan natuurlijk terugdenken aan die goeie oude tijd en tegen jezelf zeggen dat vroeger alles gemakkelijker was, maar steek je kop niet te ver in het zand. Dan doe je jezelf echt tekort. De grenswaarde komt er namelijk niet voor niks. Voortschrijdend inzicht zou je kunnen zeggen. Ze worden vastgesteld om mensen in een branche gezond en wel na een lang werkzaam leven van hun pensioen te laten genieten. DME zou met de nieuwe grenswaarde weleens tot de meest gevaarlijke stoffen binnen je processen kunnen gaan behoren. Daar kun je als bedrijf niet omheen. DME bevat fijnstof. Dat is respirabele stof, ofwel stof dat tot diep in de longblaasjes door kunnen dringen, daar niet meer weg gaat en schade aan kan richten met kankerverwekkende effecten tot gevolg.

Stof zonder eigenaar
DME is een stof zonder eigenaar. Dat wil zeggen zonder een producent, importeur of leverancier dat het in een fles of potje heeft gestopt. Het komt gewoonweg vrij doordat een ander product dat wel een eigenaar heeft, brandstof, in een proces gestopt en omgezet wordt. Het kent een verbodsniveau en een streefniveau waarop I-SZW handhaaft. Het verbodsniveau voor EC (elementair koolstof; dat wat we kunnen meten in uitlaatgas en waaraan we conclusies kunnen verbinden mbt blootstelling) wordt bereikt bij een beroepsmatige blootstelling aan een concentratie van 50 µg/m3 lucht gemiddeld over 8 uur (TGG 8 u). Het streefniveau bedraagt 0,16 µg/m3 TGG 8 u. Een arbeidshygiënist kan voor je nagaan waar je uitkomt met jouw processen. Let op het woord beroepsmatig. Want de achtergrondconcentratie in Nederland is al grofweg tussen de 2 en 4 ug/m3 (Bron: Ceasar Consult)!!!

Wat kun je er aan doen?
Ok, en nu? Streef naar de laagst mogelijke blootstelling. Gebruik binnen geen brandstof aangedreven arbeidsmiddelen bijvoorbeeld (= bronmaatregel). Lukt dat echt niet – dan moet je wel een hele goede reden hebben aangezien het om een kankerverwekkende stof gaat – dan kun je andere beheersmaatregelen treffen. Denk aan deuren openzetten, afzuigslangen aan uitlaat, zo min mogelijk mensen in de directe omgeving, enz. Defensie heeft daar overigens een Arbocatalogus DME voor, waarin ook de hiërarchische volgorde van de beheersmaatregel goed naar voren komt. Er staan ook tips in met betrekking tot onderhoud. De Arbocatalogus stelt dat goed onderhoud de uitstoot van roetdeeltjes met maar liefst 10 tot 15% verlaagt!

Vergeet vooral ook de organisatorische beheersmaatregel voorlichting niet. En het houden van toezicht op naleving van maatregelen. Hiermee valt veel winst te behalen, want niet iedereen heeft de risico’s van DME scherp omdat het een veel voorkomend alledaags verschijnsel is.

Mijn opa zei altijd dat wanneer het de bedoeling was dat we rookten, we wel met een schoorsteen op onze rug geboren waren  (terwijl hij een sigaret opstak).

Heb je zelf een onderwerp waar je meer van wilt weten? Laat het me weten, dan duik ik er voor je in.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *