TE VOORZIEN

Vandaag heb ik een wijze les geleerd. Rem niet te hard met de fiets wanneer je kind achterop zit met een ijsje. Dat ijsje eindigt dan namelijk op je rug! Hoe dom van me! Het levert voor alle betrokkenen teleurstelling op. En voor mij onvoorziene extra kosten om de teleurstelling van het kleine meisje enigszins weg te nemen. Natuurlijk had ik het gewoon kunnen zien aankomen als ik me bewust geweest was. Daarnaast had ik ook nog eens geen snoetenpoetsdoekjes mee. Dat is vragen om kliederwerk. Het ijsje was namelijk niet de bedoeling, het was een ongecoördineerde spontane actie.

Met veiligheid op de werkvloer is het niet veel anders. De goede voornemens om de RI&E te actualiseren of een veiligheidsrondgang te maken zijn er vaak wel. Maar vaak blijft het daar bij. In veel branches lijkt het wel alsof het nooit uitkomt. In de vakantieperiode is het argument dat er te weinig bezetting is. Buiten de vakantieperiode om trekt het werk vaak weer aan en worden de prio’s anders belegd.

Veiligheid heeft gewoon aandacht nodig. Onderhoud. Processen veranderen, arbeidsmiddelen komen en gaan, er is wellicht ander personeel met een andere graad van deskundigheid, ervaring en opleiding, en ga zo maar door. Het is dus niet iets wat je terzijde legt en alleen bij de herziening van de RI&E even vlug naloopt (is de RI&E overigens nog actueel?). Regel de aandacht structureel in. Het is goed planbaar. Bovendien is de RI&E een levend document.

Ongecoördineerde acties zijn vrijwel altijd ten gunste van het operationele proces, vaak zonder een doordachte risk assessment vooraf. Dat maakt dat ongevallen bovengemiddeld vaker voorkomen in dergelijke situaties. Of dat het nog vaker net goed gaat. Een taak-risico-analyse met een aantal terzakekundigen kan voldoende beeld geven om de grootste risico’s te voorkomen of te beheersen. Ook voor veiligheid gaat het adagium nog altijd op dat veiligheid geld kost, maar het niet doen aan veiligheid kapitalen. Dit vanwege de onvermijdelijke onvoorziene (herstel)kosten.

Ik suggereer niet dat alle voorvallen te voorkomen zijn. Domme pech bestaat gewoon. Ik kan ook niet garanderen dat in de toekomst een volgend ijsjesvoorval voorkomen wordt. Maar ik heb er wel van geleerd en hopelijk mijn dochter ook. Daarmee wordt de kans op herhaling een stuk kleiner. Het is wel mijn bedoeling dat zij ook wijs wordt en meedenkt. Uiteindelijk moet je het toch samen doen.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?
Heb je zelf een interessant verhaal, onderwerp of praktijkvoorbeeld? Laat het me weten.

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *