VRIJ SPELEN

Mijn oudste dochter heeft meivakantie. Gisteren vroeg ik haar wat ze daar het leukst aan vindt. Ze antwoordde dat ze vrij spelen het leukst vindt. Dat is precies wat we allemaal willen, onze eigen gang kunnen gaan. Zelf bepalen wanneer je wat doet, zonder opgelegd programma of deadlines. Ik realiseer me nu dat ze dat nu al zo voelt. En ze is nog maar vier! Belangrijk dus dat ze een modus vindt om daar mee om te gaan. En waar ze zich goed bij voelt.

Ik vroeg me af hoe ik daar zelf eigenlijk mee om ga. Ik hou ook van ruimte krijgen. Dat is niet hetzelfde als freewheelen, maar wel een eigen invulling kunnen geven aan je werkzaamheden. Autonomie dus. Natuurlijk ervaar ik zo nu en dan de stress van strakke deadlines, al dan niet zelfopgelegd. Maar dat helpt me soms ook om gefocust te blijven. Zolang ik het overzicht heb, heb ik voor mezelf het gevoel dat ik in control ben. Wat helpt is:
Aan het eind van de werkdag je mailbox leeg;
Je actiepuntenlijst dagelijks bijgewerkt;
Delegeer als dat kan waar je zelf tegenop ziet of gewoonweg minder goed in bent.

Mijn bovenstaande top 3 heb ik gefilterd uit Getting things done van David Allen en Schaamteloos delegeren van Taco Oosterkamp.

Ik heb inmiddels geleerd dat ik niet altijd voor een acht kan gaan. Hoewel ik niet zo ben opgevoed, zie ik mezelf steeds vaker voor een zesje gaan. Gedwongen door tijdsdruk. Dat maakt dat ik dus niet altijd de kwaliteit lever die ik zou willen, maar wat er binnen een zeker tijdsbestek met de huidige capaciteit haalbaar is. Maar wel binnen geaccepteerde normen. Dat moet een minimaal kwaliteitsniveau garanderen. Als zelfs dat niet haalbaar is koppel ik dat terug aan de opdrachtgever. Want in het arbodomein geldt: Doe geen concessies aan veiligheid! Daartoe behoort ook psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Blijf binnen dat wat mogelijk is overeenkomstig de arbohygiënische strategie. Dus ook het product of advies dat een preventiemedewerker levert moet binnen dat kader passen.

Als werkgever wordt er ook iets van je verwacht. Volgens het Arbobesluit, art. 2.15, beoordeel je in je RI&E de risico’s omtrent PSA. PSA is een containerbegrip voor onderwerpen als werkdruk, pesten, agressie, enz. Er worden in het plan van aanpak “met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.” Ook dien je voorlichting te geven over de risico’s en over de maatregelen die je getroffen hebt. Niet altijd eenvoudig, omdat PSA lastig te meten is. Het is het domein van de Arbeid & Organisatiedeskundige (A&O). Je kunt een medewerker tevredenheidsonderzoek als graadmeter inzetten en het als een standaard onderwerp opnemen in de periodieke functioneringsgesprekken.

Loyaliteit heeft iets heel moois, je streeft gezamenlijk naar een goed eindproduct. Maar het kent ook een andere kant. PSA is vaak ondergeschikt. Mijn ervaring is dat PSA vaak wordt gebagatelliseerd door medewerkers zelf, vanuit loyaliteit of vanuit de gedachte dat bijvoorbeeld (als het gaat om werkdruk) “iedereen het druk heeft”. Dat werkt in de hand dat medewerkers eerder geneigd zijn shortcuts te bewandelen en voor een minder veilig maar pragmatisch alternatief te kiezen ten gunste van het primaire proces. Er wordt zelfs nogal eens ten onrechte gedacht dat de werkgever deze vorm van loyaliteit verwacht! Een eigen aanname. Des te belangrijk om dit te ontkrachten als werkgever en expliciet aan te geven dat mensen wel degelijk tijdig hun eigen grenzen moeten aangeven. De grens verschilt namelijk per persoon. Voordat mensen uit gaan vallen door diezelfde werkdruk of onveilige situaties… Daar is niemand bij gebaat, ook het primaire proces niet.

Laten we eerlijk zijn. Of je nou een eigen bedrijf hebt of in dienst bent bij een organisatie; we kunnen maar beter een modus vinden. Vrij spelen kunnen we maar weinig.

Ludolf

Wie is Ludolf Prins?
Ken je mijn arbogereedschap al?

Download nu gratis beleidsadvies

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *